Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V001
Cílem je analyzovat rozhodující uzly oběhů parních elektráren, provést porovnání různých typů parních oběhů a formulovat jasná kritéria nutná pro dosažení co nejvyšší účinnosti elektrárny. více...
V002
Optimalizace zařízení strojovny energetického bloku - turbína, kondenzátor, chladicí věže, olejové hospodářství, napáječka - s cílem dosažení maximální účinnosti a minimalizaci vlastní spotřeby zařízení i negativních dopadů na ekologii. více...
V003
Zvládnutí experimentálních metod více...
V004
Soustředění poznatků o netradičních, alternativních a perspektivních zdrojích energií, jejich ekologickém využívání a dopadech energetiky na životní prostředí, vytvoření informačního centra pro nejširší okruh uživatelů. více...
V101
Souhrn kvalitativních parametrů uhlí pro nové bloky. více...
V102
Matematický model ohniště uhelného bloku. více...
V103
Studium a návrh koncepčního řešení bezemisního parního cyklu. více...
V201
Výzkum prouděním vybuzených vibrací elementů energetických zařízení. Optimalizace zařízení s cílem eliminovat tyto nežádoucí vibrace. více...
V202
Analýza systémů ventilace a odvodu spalin, výzkum a optimalizace ventilátorů pro provoz v energetice a systému čištění spalin. více...
V203
Výzkum a optimalizace parametrů elektrické části energobloku s cílem zvýšit efektivnost a spolehlivost provozu. více...
V301
Komplexní zajištění spolehlivosti více...
V302
Pokročilé algoritmy řízení pro zvýšení efektivity provozu elektrárenského bloku a minimalizaci ekologických dopadů. více...

Valid HTML 4.01 Transitional