Progresivní technologie a systémy pro energetiku
Garanti
  • Adamec Josef Doc. Ing. CSc. - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

  • Fuchs Pavel Ing. CSc. - Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

  • Kolovratník Michal Doc. Ing. CSc. - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

  • Kopecký Václav Doc. Ing. CSc. - Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

  • Noskievič Pavel Prof. Ing. CSc - Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě Výzkumné energetické centrum

  • Nožička Jiří Prof. Ing. CSc. - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

  • Petr Václav Prof. Ing. DrSc. - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

  • Šafařík Pavel Prof. Ing. CSc. - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

  • Vojtek Jan Doc. Ing. CSc. - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní

  • Zápotocký Jiří Ing. - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní


Valid HTML 4.01 Transitional