Progresivní technologie a systémy pro energetiku
Anotace projektu
Spojením výzkumných týmů předních universit a výzkumných pracovišť z ČR bude vytvořen tým, schopný na špičkové úrovni řešit problémy související s plánovanou obnovou energetiky v ČR. Pozornost bude věnována zvýšení účinnosti a potlačení negativních ekologických dopadů uhelných energetických bloků pracujících s přehřátou vodní parou, pozornost bude věnována i návrhu bloku s parou nadkritickou. Centrum se bude věnovat i výzkumu v oblasti perspektivních, netradičních a alternativních zdrojů s praktickým významem pro oblast energetiky. Propojením výzkumných týmů s předními průmyslovými podniky zajistí praktické využití poznatků získaných při činnosti centra. Nedílnou součástí činnosti centra bude i výchova nové generace odborníků pro celou oblast energetiky, kteří budou vychováváni zejména z řad perspektivních studentů a doktorandů zúčastněných universit.

Valid HTML 4.01 Transitional