Progresivní technologie a systémy pro energetiku
Složení rady centra
 • Bíža Karel Ing. - Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. , Zástupce uchazeče

 • Daněk Václav Ing. CSc. - důchodce , Zástupce uživatele výsledků

 • Duchek Karel Ing - Škoda Power s.r.o. , Zástupce uživatele výsledků

 • Enžl Michal Ing. - ALSTOM Power CZ, s.r.o., ALSTOM Group , Zástupce uživatele výsledků

 • Koška Petr Dr. Ing. - ZVVZ a.s. , Zástupce uživatele výsledků

 • Kravák Ladislav Ing. - SIGMA GROUP a.s. , Zástupce uživatele výsledků

 • Křížek Karel Ing. - ČEZ, a. s. , Zástupce uživatele výsledků

 • Neumajer Václav Ing. - AVO o.p.s. , Zástupce uživatele výsledků

 • Noskievič Pavel Prof. Ing. CSc. - Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava , Spoluřešitel

 • Nožička Jiří Prof. Ing. CSc. - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní , Řešitel - koordinátor

 • Tůma Libor Ing. CSc. - Technická univerzita v Liberci , Spoluřešitel

 • Vostracký Zdeněk Prof. Ing. DrSc., DrEng. h. c., Sen.Mem. IEEE - Západočeská univerzita v Plzni , Spoluřešitel


Valid HTML 4.01 Transitional