Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V003
Zvládnutí experimentálních metod

Hlavní řešitel: ČVUT

Dosud nevyužitý potenciál pro další zvyšování účinnosti parních oběhů je ve zlepšení dílů kondenzačních parních turbín, které pracují s mokrou párou. Mokrá pára se v turbínách projevuje velmi negativně. Obecně známé jsou erose, korozní jevy a také přídavné energetické ztráty vlhkostí. Intenzita všech těchto nepříznivých projevů je výrazně ovlivněna strukturou kapalné fáze mokré páry (tj. rozměrovým spektrem a počtem kapek). Znalost této struktury mokré páry v reálných parních turbínách a faktorů, které tuto strukturu ovlivňují, má tedy značný význam. Umožňuje např. vyhodnocení účinnosti stávajících i nově realizovaných dílů PT pracujících s mokrou parou a komplexnější návrh nových stupňů pro tyto díly PT. Protože možnosti numerických simulací průběhu nukleace a kondenzace ve složitých podmínkách proudění technicky čisté páry v PT jsou dosud omezeny, jsme při získávání údajů o reálné struktuře kapalné fáze odkázáni především na výsledky experimentů.

Druhou z oblastí, kde je třeba zvládat měření parametrů proudění 2fázového média je vnitřní aerodynamika chladicích věží. Zde jde především o sledování pohybu rozprašovaných kapiček vody a jejich interakce s proudem vzduchu resp. spalin.


Valid HTML 4.01 Transitional