Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V102
Matematický model ohniště uhelného bloku.

Hlavní řešitel: VŠB

Dokonalejší znalost parametrů paliv umožní vypracování matematického modelu ohniště, který bude zjištěné parametry využívat jako vstupní data. Takový model umožní predikci kvalitativních parametrů spalovacího procesu; počínaje účinností spalování, přes aerodynamiku ohniště, až po tvorbu škodlivin. Bude užitečným nástrojem pro vzájemná srovnání různých druhů paliv a rovněž poskytne cenné údaje pro zamýšlené rekonstrukce bloků (retrofit). Model bude zaměřen na přípravu paliva a vlastní spalovací proces. Práce na matematickém modelu budou zajisté zajímavou nabídkou talentovaným studentům oboru. Výsledky budou představeny jako řešené příklady a případně konkrétní úlohy.


Valid HTML 4.01 Transitional