Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V103
Studium a návrh koncepčního řešení bezemisního parního cyklu.

Hlavní řešitel: VŠB

Spalovaní čistých uhlovodíkových paliv nabízí zcela nové možnosti s využitím moderních technologií a materiálů a zaručující dosažení vysoké účinnosti transformace energie. Prvním krokem je spalování zemního plynu s kyslíkem za vzniku paroplynové směsi, zjednodušující koncepci bloku, umožňující spalovat oxid uhličitý a jednoduchou cestou zvyšovat provozní parametry (nadkritické parametry). Problematikou se dosud zabývají pouze dvě pracoviště na světě, přičemž se v ČR vytváří vhodné podmínky pro vývoj srovnatelné technologie. Výsledkem prací bude návrh koncepce bloku o výkonu 50 MWe, zahrnující všechny prvky systému a zvláště část, umožňující separaci oxidu uhličitého a paroplynové směsi a produkci „čisté“ vodní páry pro nízkotlakou část turbíny.


Valid HTML 4.01 Transitional