Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V203
Výzkum a optimalizace parametrů elektrické části energobloku s cílem zvýšit efektivnost a spolehlivost provozu.

Hlavní řešitel: ZČU

Bude proveden výzkum a optimalizace parametrů elektrické části energobloku na základě teoretických analýz a modelů. Cílem výzkumu je zvýšení efektivnosti elektrické části od generátoru přes generátorový vypínač, měřící transformátory, přístrojové vybavení strojovny, síťové transformátory a ochranné přístroje na vývodu výkonu na napětí 420 kV a všech kontaktních spojů pevných a přechodných. Dílčí úlohy budou zahrnovat výzkumné práce zaměřené zejména na optimalizaci parametrů zmíněných přístrojů na základě analýzy jejich charakteristik, výstupů a diagnostiky a vytvoření systematického sledování parametrů s prognózováním údržby a revizí.


Valid HTML 4.01 Transitional